FI SV

Personalförvaltningsdokument

På webbsidorna för Personalförvaltningsdokument finns alla gällande tjänste- och arbetskollektivavtal, brev med anvisningar, föreskrifter och rekommendationer, statsrådets principbeslut och andra brev som gäller statens personalförvaltning.

Länken till Avtal -sidan


Länken till Anvisningar, föreskrifter och rekommendationer -sidan


Länken till Övriga personalförvaltningens dokument -sidan


Mera information

Skatteförvaltningens anvisningar


Statskontorets tjänste- och arbetskollektivavtal på lokal nivå (Granskaförvaltningen.fi)