Anvisningar för bokföring och rapportering av bokföringstransaktioner

Kommunernas och samkommunernas automatiserade ekonomiska rapportering styrs av handboken AURA, inklusive bilagor. Handboken innehåller 

 • allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller, 
 • allmänna anvisningar för produktion av innehåll i automatiserad rapportering
 • förtydligande preciseringar till olika rapporteringshelheter. 

Anvisningar om bokföring och rapportering av bokföringstransaktioner med tanke på myndighetsrapporteringen finns förutom i handboken AURA också i bokföringsnämndens och kommunsektionens allmänna anvisningar och utlåtanden. 

Handboken upprätthålls av finansministeriet och publiceras av Statskontoret.

Förordning om datainnehåll och tekniska beskrivningar som ska tillämpas på lämnandet av kommunens ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2022

Finansministeriets förordning om datainnehåll och tekniska beskrivningar som ska tillämpas på lämnande av ekonomiska uppgifter om kommunen för räkenskapsperioden 2022 utfärdades den 31 augusti 2021. 

Den kodlista som utfärdas genom förordning finns på webbtjänsten Kodlistor. Den tillämpliga tekniska beskrivningen och rapporteringshelheterna inklusive obligatoriska uppgifter finns i webbtjänsten Avoindata.fi. 

Material om välfärdsområdenas ekonomiska rapportering

Material på svenska läggs till senare.

Nyttiga länkar för kommunernas ekonomiförvaltningsexperter

 1. Kommunalekonomins informationstjänsts webbplats utbildningar och anvisningar (Statskontoret)
 2. Servicekanalen betjänar på adressen kuntadata(at)valtiokonttori.fi 
 3. Frågor som skickats via servicekanalen förmedlas automatiskt till rätt myndighet. Via servicekanalen förmedlas bland annat 
  • frågor om rapporterad ekonomisk information, upptäckta fel och begäran om korrigering
  • frågor som gäller användningen av kommunalekonomis informationstjänst
  • felanmälningar
  • anvisningar och frågor om dokumentationsrutinerna.
 4. Statskontorets pressmeddelande om kommunalekonomin ges ut ungefär en gång i månaden. Du kan beställa den via en blankett som finns på Statskontorets webbplats.