Arbetsgruppen och sektionerna

För beredningen av åtgärdshelheterna inrättades en arbetsgrupp och två sektioner.

Arbetsgruppen ska 

  • samordna olika åtgärdsförslag för kommunpolitiken och lägga fram åtgärdsförslagen i det politiska i beslutsfattandet rimlig tid,
  • fastställa ramvillkor och perspektiv för beredningen av alternativa åtgärdshelheter för kommunernas framtid och
  • äcka diskussion om viktiga ämnen och förändringsfaktorer när det gäller kommunernas framtid.

Sektionerna utarbetar åtgärdsförslag för sina egna teman. Sektionerna är 

  • sektionen för balansen mellan kommunernas finansiering och uppgifter och
  • sektionen för kommunernas roll, självstyrelse, strukturer och arbetssätt.

Du kan följa framstegen med arbetet på varje grupps egan projektsida. Du kan välja sidorna via länkarna nedan.