Arbetsgrupper och sektioner

Statsunderstödsverksamheten utvecklas i samarbete av statsunderstödsmyndigheterna och de som söker om statsunderstöd. Projektets styrgrupp och uppföljningsgruppens handlingar publiceras på sidan Grundläggande uppgifter.

Projektet inkluderar en kommunsektion som utvecklar kommunernas statsandelsverksamhet och en organisationsgrupp som utvecklar organisationernas statsunderstödsverksamhet. Deras mål och uppgift är att utveckla och förenhetliga statsunderstödspraxis så att statsunderstödsverksamheten görs förenlig med den nya verksamhetsmodellen.

Arbetsgruppernas och sektionernas arbete kan följas på varje grupps egen projektplats. Besök projektplatserna via länkarna nedan.