36 utlåtanden om öppning av värdepappersförvaringen för konkurrens

Finansministeriet 3.11.2015 8.13
Pressmeddelande

Finansministeriet fick 36 utlåtanden om öppnandet av värdepappersförvaringen för konkurrens. Remisstiden löpte ut måndagen den 2 november.

Utlåtandena finns på finansministeriets webblpats senast på tisdag kväll.

Utlåtandena (Asiakirjat -mellanbladet)

Finansministeriet begär utlåtanden om öppnandet av värdepappersförvaringen för konkurrens (pressmeddelande 21.10)

Öppning av konkurrensen inom värdepappersförvaringen

Förfrågningar:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, [email protected]