Brainstorming på nätet för äldre den 4-24 april 2016
Hurdana digitala tjänster vill Du ha? Hur vill du påverka beslutsfattandet som berör dig?

Finansministeriet 4.4.2016 11.00
Pressmeddelande

Regeringens spetsprojekt för digitalisering av de offentliga tjänsterna och Öppen förvaltning -projektet ordnar den 4-24 april en webbaserad brainstorming för äldre om utvecklandet av digitala tjänster och möjligheterna till påverkning. Webbrainstormingen finns på adressen www.avoinhallinto.fi.

De offentliga tjänsterna finns till framför allt för serviceanvändarna

Andelen över 65-åriga ökar avsevärt. Digitala tjänster gör det möjligt att förbättra olika befolkningsgruppers tillgång till service i hela landet. Tjänster ska kunna användas smidigt och datasäkert med flera olika slags apparater.

- Varje finländare ska ha möjlighet att delta och medverka i det omgivande samhället oberoende av ålder. Det är i ett hållbart samhälle viktigt att man tar hänsyn till människornas behov, önskemål och val i vardagen, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

- Under de närmaste åren kommer man att skapa ett stort antal nya digitala tjänster i Finland. Det är viktigt att tjänsterna planeras tillsammans med användarna och att man tar reda på vad användarna vill åstadkomma via tjänsterna. Medborgarnas särskilda behov bör tas i beaktande då tjänster planeras. Jag uppmanar alla äldre till att delta i denna gemensamma idékläckning. Jag hoppas att man vid olika sammanträden för äldre t.ex. vid medborgarinstitut, bibliotek, föreningar, företag och servicehus vid behov ger handledning i ifyllandet av webbenkäten. Varje åsikt är värdefull, konstaterar minister Vehviläinen.

Vid webbidékläckningen efterfrågas åsikter om boendet, tjänsterna, tillgången till information, intressen och arbete samt planeringen och beslutsfattandet.

Förfrågningar:                 
Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare
tfn 02955 30216

Arja Terho, konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30235

Anne Kauhanen-Simanainen, konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30043

Anu Vehviläinen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Ministeriet Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt