Finansministeriet beklagar behandlingen av en journalist i samband med förvaltarregisterärendet

Finansministeriet 28.10.2016 12.43
Nyhet

Finansministeriet anser det positivt att riksdagens justitieombudsman gjort en grundlig genomgång av behandlingen av en journalist i samband med informeringen av förvaltarregisterärendet. Ministeriet beklagar sina misstag och fäster i fortsättningen särskild uppmärksamhet vid frågorna som justitieombudsmannen lyft fram.

- Vi förändrade våra anvisningar i fjol så att vi nu alltid skickar en öppen inbjudan till våra tjänstemäns bakgrundsmöten via statsrådets medietjänst. I fortsättningen ska fotograferandet och citerandet begränsas så litet som möjligt. Vi kommer i fortsättningen inte ens inom den interna informeringen att bedöma om en journalist iakttagit journalistreglerna, säger statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki.

Finansministeriet ser över sina förfaranden på nytt efter att statsrådets nya kommunikationsrekommendation blivit färdig. En arbetsgrupp vid statsrådets kansli har berett ett förslag till en ny rekommendation som remissbehandlats. Den nya kommunikationsrekommendationen ska träda i kraft i november.

Justitieombudsmannens pressmeddelande: Valtiovarainministeriölle moitteet toimittajan kohtelusta (28.10.2016)
Statsrådets pressmeddelande: Förslaget till omarbetad rekommendation om statsförvaltningens kommunikation på remiss (19.9.2016)

 

Ytterligare information:

Martti Hetemäki, Statssekreterare såsom kanslichef, tfn. 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi