Norden-Baltikum sluter samförståndsavtal om samarbete kring finansiell stabilitet

Finansministeriet 7.2.2018 11.00
Pressmeddelande

Finansminister Petteri Orpo och hans nordiska och baltiska kollegor, samt cheferna för centralbankerna, tillsynsmyndigheterna och resolutionsmyndigheterna har undertecknat ett samförståndsavtal om samarbete avseende finansiell stabilitet.

Finansministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet och motsvarande ministerier och myndigheter i Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige har undertecknat ett samförståndsavtal för att underlätta samarbetet avseende gränsöverskridande finansiell stabilitet.

Länderna i Norden och Baltikum har ett gemensamt intresse för samarbete och informationsutbyte avseende finansiell stabilitet, som är en följd av det sammankopplade finansiella systemet i regionen.

Parterna drar fördel av kontakter samt effektivare samarbete och koordination som läggs fram i samförståndsavtalet.

Ett uppdaterat samförståndsavtal ersätter det tidigare avtal som undertecknades av ministerierna, centralbankerna och tillsynsmyndigheterna 2010. Det nya avtalet innebär också att resolutionsmyndigheterna blir medlemmar i gruppen som grundats till följd av avtalet (Nordic Baltic Stability Group), och vars samarbete ska fortsätta bland annat genom informationsutbyte och gemensamma krisövningar. Avtalet är inte juridiskt bindande.

Samförståndsavtalet (på engelska)
Promemoria om samförståndsavtalet (på finska)

Ytterligare information:

Katri Aho, regeringssekreterare, tfn 02955 30214, katri.aho(at)vm.fi
Leena Mörttinen, avdelningschef, överdirektör, tfn 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi