FI SV

Gemensamt förslag från arbetsmarknadens centralorganisationer om utveckling av arbetslivet i ett läge med omvälvningar i arbetslivet och tekniken

Finansministeriet 2.4.2019 10.00
Pressmeddelande

Seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä esittää tänään julkistetussa ehdotuksessaan monivuotisen työelämän kehittämisohjelman käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella.

Sju arbetsmarknadscentralorganisationer framför i sitt förslag av den 2 april 2019 att det inleds ett flerårigt utvecklingsprogram för arbetslivet under nästa regeringsperiod.

Arbetsplatserna behöver ett utvecklingsprogram för det finländska arbetet då de genom att utnyttja digitalisering förnyar sina handlingssätt, uppgifter sin och kompetens i ett läge med omvälvningar i arbetslivet och tekniken. Gott arbete i framtiden, produktivitet och arbetslivets kvalitet uppkommer inte av sig själva utan de måste främjas i förändringsskedet med hjälp av målmedvetna åtgärder. Finland har goda erfarenheter av arbetslivsutvecklingsprogram som baserat sig på omfattande samarbete.

Bekanta dig med centralorganisationernas förslag

Ytterligare information:

Erkki Auvinen, arbetslivssakkunnig, FTFC, tfn 040 545 0631
Niilo Hakonen, ledande arbetslivssakkunnig, KT Kommunarbetsgivarna, 040 820 6800
Oili Marttila, förhandlingschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, 050 5941 710
Lotta Savinko, chef för arbetslivsärenden, AKAVA, 040 504 4356
Saana Siekkinen, direktör, FFC, 040 834 5030
Tuija Wilska, regeringsråd, Statens arbetsmarknadsverk, 029 553 0374
Markus Äimälä, direktör för lagärenden, Finlands näringsliv EK, 09 4202 2281