Finansministrarna behandlar momsbeskattningen och inkomsterna i EU-budgeten

Finansministeriet 25.1.2017 9.17 | Publicerad på svenska 25.1.2017 kl. 9.45
Pressmeddelande

Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid Ekofinrådet och eurogruppen.

Ekofinrådet sammanträder i Bryssel fredagen den 27 januari.

EU-kommissionen presenterar åt rådet sitt förslag som skulle ge medlemsländerna möjlighet att tillfälligt tillämpa en tillfällig omvänd mervärdesskatteskyldighet. Då skulle kunden redovisa mervärdesskatten till staten i stället för leverantören.

Några medlemsländer har begärt om tillstånd för denna slags mekanism för att kunna ingripa i omfattande karusellbedrägerier.

Finland anser det viktigt att bekämpa bedrägerier, men förhåller sig skeptiskt till kommissionens direktivförslag. Omvänd momsplikt kunde göra systemet ännu mera sårbart för bedrägerier eftersom skatten skulle redovisas först i det sista skedet av försäljningskedjan. Om skatten förblir obetalad går staten miste om mervärdesskatten under hela försäljningskedjan.

Malta presenterar sitt program

Rådets nya ordförande Malta presenterar sitt arbetsprogram åt ministrarna. De viktigaste temana under ordförandeperioden är bland annat

 • EU-planeringsperioden för den ekonomiska politiken (Europeiska planeringsterminen)
 • utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen
 • förbättrandet av bankernas stresstålighet
 • Europeiska insättningsgarantisystemet
 • förhindrandet av skatteflykt
 • gemensam konsoliderad skattebas

Maltas ordförandeskap (på engelska)

Inkomstsidan i EU-budgeten utvärderas

Rådet presenteras en rapport om inkomstsidan i EU-budgeten, dvs. de s.k. egna medlen. En högnivågrupp har utvärderat frågan med tanke på enkelheten, transparensen och rättvisheten.

Arbetsgruppen anser att inkomstsidan bör förnyas tillsammans med utgiftssidan. Budgeten borde enligt arbetsgruppen fokusera på unionens prioriterade områden. Rapporten presenteras av arbetsgruppens ordförande Mario Monti.

Finland förhåller sig öppet och konstruktivt till reformen, men uttalar sig noggrannare efter att förslagen konkretiserats.

Resumé och rekommendationer

Rapport och kommunikationsmaterialet (på engelska)

Planeringsterminen inleds

Ekofinrådet behandlar dessutom frågor som gäller planeringsterminen för den ekonomiska politiken: årliga tillväxtöversikten, rapporten om varningsmekanismen samt rekommendationerna för euroområdet. Ministrarna diskuterar även Baselkommittén för banktillsyns reformeringsprogram och informeras om Europeiska investeringsbankens flyktingsinitiativ.

Rådets förhandsmeddelande

Eurogruppen presenteras en lägesöversikt över Grekland

Eurogruppen sammanträder i Bryssel torsdagen den 26 januari. På dagordningen finns bland annat

 • Lägesöversikten över Greklands låneprogram
 • Läget efter Irlands och Portugals program
 • internationella valutafondens artikel IV-konsultation i euroområdet
 • Rekommendationerna för euroområdet 2017
 • Spaniens och Lettlands preliminära budgetplaner

Eurogruppens förhandssmeddelande

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken Petteri Orpo