Verotusta koskeva automaattinen tietojenvaihto laajenee

Valtiovarainministeriö 11.2.2016 13.50
Tiedote

Hallitus antoi eduskunnalle ehdotuksen verotusmenettelylain muuttamisesta. Esitys mahdollistaa verotusta koskevan automaattisen tilitietojenvaihdon laajenemisen myös EU:n ulkopuolelle.

Jatkossa ulkomaisia tuloja on entistä vaikeampi pitää verotuksen ulkopuolella, kun Suomi tulee saamaan laajasti tietoja ulkomaisissa pankeissa sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa olevista suomalaisten tuloista ja varoista.

Suomalaiset finanssilaitokset ovat velvollisia tunnistamaan kaikki asiakkaansa ja selvittämään niiden verotuksellisen asuinvaltion CRS:n mukaisella huolellisuusmenettelyllä (due diligence). Tiedot asiakkaiden asuinvaltiosta sekä tilitiedot lähetetään Verohallinnolle sen määräämällä tavalla. Verohallinto toimittaa tiedot edelleen asiakkaan asuinvaltion verohallinnolle. Suomi saa muilta sopimuksen osapuolilta vuosittain automaattisena tietojenvaihtona Suomessa asuvien tilinhaltijoiden vastaavat tiedot.

Suomen lokakuussa 2014 allekirjoittama sopimus automaattisesta pankkien sekä rahoitus- ja vakuutuslaitosten tilitietojen vaihtamisesta tulee esityksen hyväksymisen jälkeen sovellettavaksi. Tässä sopimuksessa on mukana lähes 80 valtiota ja oikeusaluetta. Ne kaikki soveltavat samaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n hyväksymää FATCA:aan perustuvaa yhteistä raportointistandardia (Common Reporting Standard - CRS). Automaattinen tietojenvaihto alkaa vuonna 2017 koskien tilitietoja vuodelta 2016.
 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi puh. 02955 30105, [email protected]