Undantagsförordningen om flexiblare sjukfrånvaro för tjänstemän vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen 12.3.

Finansministeriet 6.3.2020 15.01
Pressmeddelande
nainen salkku kädessä

Flexibiliteten utökas på grund av smittsamma sjukdomen COVID-19 som orsakas av coronaviruset. Undantagsförordningen gäller bevisandet av sjukdom vid misstanke om virusinfektion.

”Vi har berett en tidsbestämd förordning om lindring för att bevisa en statstjänstemans sjukdom. Lindringen görs på grund av coronaviruset, men gäller i praktiken också fall av influensa. Förordningen avses träda i kraft den 13 mars och gälla till den 12 juni 2020", konstaterar understatssekreterare Päivi Nerg.

Lindringar i fråga om intyg för sjukfrånvaro

En tjänsteman kan ansöka om tjänstledighet på basis av misstänkt COVID19 -infektion som orsakats av coronaviruset för högst sju dygn genom ett skriftligt utlåtande av en läkare eller hälsovårdare. Utlåtandet kan ges på basis av ett telefonsamtal med tjänstemannen eller någon annan motsvarande kontakt. Om frånvaron varar högst fem dygn kan tjänstemannen bevisa sin sjukdom också på något annat sätt som arbetsgivaren godkänner. Särskilda anvisningar kommer att ges när det gäller tjänstemannens egen anmälan om sjukdom.

En sjukdom som varar längre än fem dygn ska i normala fal intygas med ett läkarintyg. Om sjukdomen varar högst tre dygn, kan tjänstemannen bevisa sjukdomen också på något annat sätt som arbetsgivaren godkänner.

Giltighetstiden för den nu föreslagna undantagsförordningen är 13.3 –12.6 .2020. Giltighetstiden för den nu föreslagna förordningen ändras genom en ny förordning ifall det visar sig vara motiverat.

Ytterligare information:

Kati Virtanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30327, kati.virtanen(at)vm.fi

Miska Lautiainen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30212, miska.lautiainen(at).fi