Kommunernas och samkommunernas automatiserade ekonomiska rapportering

Kommunerna och samkommunerna har rapporterat sina ekonomiska uppgifter automatiskt sedan ingången av 2021. Finansministeriet ansvarar för organiseringen av det samarbete som krävs för att definiera datainnehållet i och de tekniska beskrivningarna av ekonomiska uppgifter. Statskontoret upprätthåller Kommunekonomins informationstjänst dit de ekonomiska uppgifterna skickas.

Välfärdsområdena rapporterar sina ekonomiska uppgifter automatiskt första gången från och med uppgifterna för räkenskapsperioden 2023. 

Varför har kommunernas ekonomiska rapportering automatiserats?

Målet med den automatiserade ekonomiska rapporteringen är att minska det arbete som olika datainsamlingar orsakar ekonomiförvaltningens personal. Automatiseringen minimerar de manuella stegen i rapporteringen, vilket också minskar sannolikheten för fel i de uppgifter som rapporteras. Automatiseringen effektiviserar också ekonomiplaneringen och underlättar jämförelse med andra kommuner. Kommunernas och samkommunernas kunskapsbaserade ledning underlättas också. Den förnyade datainsamlingen resulterar i en enhetlig, uppdaterad och tillförlitlig kunskapsbas.

Kommunerna och samkommunerna ansvarar för att de rapporterade uppgifterna är korrekta. Myndigheterna ordnas sporadiska inspektioner av de rapporterade uppgifterna.

Informationen tillgänglig i Tutkikuntia.fi-portalen

De uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterar publiceras i Statskontorets Tutkikuntia.fi-tjänst, dit man samlar information om kommunernas ekonomi och verksamhet. Det finns färdiga rapporter om information som finns i tjänsten, och det är dessutom möjligt att ladda ner uppgifter från tjänsten via ett öppet gränssnitt. 

Ta kontakt

Hanna-Mari Talka, konsultativ tjänsteman, tel. 02955 30143, hanna-mari.talka(at)gov.fi 
Linnea Mäkinen, finansexpert, tel. 02955 30337, linnea.makinen(at)gov.fi