Kommunernas och samkommunernas automatiserade ekonomiska rapportering

Kommunerna och samkommunerna har rapporterat sina ekonomiska uppgifter automatiskt sedan ingången av 2021. Finansministeriet ansvarar för organiseringen av det samarbete som krävs för att definiera datainnehållet i och de tekniska beskrivningarna av ekonomiska uppgifter. Statskontoret upprätthåller Kommunekonomins informationstjänst dit de ekonomiska uppgifterna skickas.

Varför har kommunernas ekonomiska rapportering automatiserats?

Målet med den automatiserade ekonomiska rapporteringen är att minska det arbete som olika datainsamlingar orsakar ekonomiförvaltningens personal. Automatiseringen minimerar de manuella stegen i rapporteringen, vilket också minskar sannolikheten för fel i de uppgifter som rapporteras. Automatiseringen effektiviserar också ekonomiplaneringen och underlättar jämförelse med andra kommuner. Kommunernas och samkommunernas kunskapsbaserade ledning underlättas också. Den förnyade datainsamlingen resulterar i en enhetlig, uppdaterad och tillförlitlig kunskapsbas.

Kommunerna och samkommunerna ansvarar för att de rapporterade uppgifterna är korrekta. 

Förordning om datainnehåll och tekniska beskrivningar som ska tillämpas på lämnandet av kommunens ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2022

Finansministeriets förordning om datainnehåll och tekniska beskrivningar som ska tillämpas på lämnande av ekonomiska uppgifter om kommunen för räkenskapsperioden 2022 utfärdades den 31 augusti 2021. 

Den kodlista som utfärdas genom förordning finns på webbtjänsten Kodlistor. Den tillämpliga tekniska beskrivningen och rapporteringshelheterna inklusive obligatoriska uppgifter finns i webbtjänsten för öppna data. 

Ta kontakt

Hanna-Mari Talka, konsultativ tjänsteman, tel. 02955 30143, hanna-mari.talka(at)@gov.fi 
Linnea Mäkinen, finansexpert, tel. 02955 30337, linnea.makinen(at)gov.fi