Basservicetillgång och -kostnader

Med hjälp av kommunkortet Basservicetillgång och -kostnader kan du granska och jämföra viktiga servicenyckeltal per kommun, kommunstorleksgrupp, landskap eller för hela landet. I kommunkortets listruta kan du välja en kommun som du vill granska. Förutom uppgifter om kommunen kan du granska uppgifter om referensgrupper.

Kommunstorleksgruppernas och landskapens siffror anges som aritmetiska medelvärden. Uppgifter för hela landet anges som aritmetiska och vägda medelvärden.

Basservicetillgång och- kostnader 2016, kommunkort

Basservicetillgång och- kostnader 2015, kommunkort

Basservicetillgång och -kostnader 2014, kommunkort

Basservicetillgång och -kostnader 2013, kommunkort

Kontaktuppgifter

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530281  


Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389