Begränsning av ränteavdrag

Regeringen föreslår en utvidgning av begränsningen av ränteavdrag.

Målet är att man i större omfattning än i dagsläget kunde förhindra skattebaserodering som beror på stora ränteavdrag. Med skattebaserodering avses att beloppet av beskattningsbara inkomster avsiktligen görs så litet som möjligt med hjälp av skatteplanering.

Nya begränsningar av ränteavdragen i inkomstbeskattningen av företag (pressmeddelande 27.9.2018)

Frågor och svar om begränsningen av ränteavdrag (25.1.2018, uppdaterat 27.9.2018, på finska)

32 utlåtanden om begränsningar av ränteavdragen (nyhet 27.2.2018)

Förslag till nya begränsningar av ränteavdragen i inkomstbeskattningen av företag (nyhet 19.1.2018)

Projektdokument (projektsidorna)

Ytterligare information:

Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi