Begränsning av ränteavdrag

Finansministeriet bereder en ändring av lagstiftningen som gäller begränsningen av  ränteavdrag. Bakgrunden utgörs av EU-direktivet om regler mot skatteflyktsmetoder som Finland genomför genom nationell lagstiftning.

Målet är att man i större omfattning än i dagsläget kunde förhindra skattebaserodering som beror på stora ränteavdrag. Med skattebaserodering avses att beloppet av beskattningsbara inkomster avsiktligen görs så litet som möjligt med hjälp av skatteplanering.

32 utlåtanden om begränsningar av ränteavdragen (nyhet 27.2.2018)

Förslag till nya begränsningar av ränteavdragen i inkomstbeskattningen av företag (nyhet 19.1.2018)

Frågor och svar om begränsningen av ränteavdrag (25.1.2018, på finska)

Projektdokument (projektsidorna)

Ytterligare information:

Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi