CAF och självutvärdering

CAF (Common Assessment Framework) är en kvalitetsutvärderingsmodell för organisationer inom den offentliga sektorn, och den har utvecklats i samarbete mellan EU-medlemsländerna.

I Finland stöds kvalitetsarbetet inom CAF av HAUS. HAUS agerar nationell kontaktpunkt för CAF och representerar Finland i en arbetsgrupp som ansvarar för utvecklingen och främjandet av användningen av CAF-modellen på EU-nivå.

HAUS/Utvecklingstjänster, CAF (på finska)

Timo Kuntsi, kundrelationschef, HAUS, tfn +358 44 977 8 385