CAF och självutvärdering

Stödet för CAF-kvalitetsarbetet överförs från finansministeriet till Statskontoret  

Stöduppgifterna inom CAF-kvalitetsarbetet överfördes från finansministeriet till Statskontoret den 15 juni 2015. Det uppdaterade CAF-materialet finns nu på www.valtiokonttori.fi/caf och e-post kan sändas till adressen [email protected]. Denna CAF-sida på finansministeriets webbplats kommer att stängas ner vid utgången av 2015.

Mera information om överföringen och annat aktuellt om CAF-ärenden.

CAF-modellen för utvärdering

CAF (Common Assessment Framework) är en kvalitetsutvärderingsmodell för organisationer inom den offentliga sektorn som EU-länder utarbetat gemensamt. En ny version av CAF-kriterierna (CAF 2013) publicerades på engelska 28.9.2012 vid femte European CAF User's Event i Oslo. Det finns inte några större skillnader mellan de uppdaterade kriterierna och 2006 års version. Modellen har t.ex. fortfarande nio utvärderingsområden och 28 utvärderingspunkter. De största förändringarna i kriterierna finns på område 5 (processer), 6, 7 och 8 (klient- och medborgarresultat, personalresultat samt samhällsresultat).

I de reviderade kriterierna betonas dagens särskilda utmaningar för den offentliga sektorn, t.ex. verklig kundorientering, prestations- och handlingsförmåga, innovation, etik, samarbetsförmåga och socialt ansvar. CAF 2013 är fortfarande kostnadsfritt tillgängligt för alla. CAF 2013 är fortfarande kostnadsfritt tillgängligt för alla.
CAF 2013 (suomeksi)
CAF 2013 (englanniksi)
EIPAn Caf-sivusto
European CAF Users' Event (Oslo)

Gå med i LinkedIn CAF-nätverket: http://www.linkedin.com/groups?gid=47269&trk=my_groups-b-grp-v

Den tidigare versionen, CAF 2006, publicerades i Tammerfors vid EU:s fjärde kvalitetskonferens för den offentliga sektorn. I Finland har det utarbetats separata bilagor till CAF-modellen som kan användas tillsammans med CAF eller fristående som ett snabbare utvärderingsverktyg.
 

CAF 2006 på svenska
CAF 2006 in English


Bilagor till CAF-modellen

***

CAF-utvärdering i styrningen av förvaltningsområdet

Styrning och uppföljning av ämbetsverkens verksamhet samt utveckling av verksamhetsområdet är en uppgift för ministerierna. På flera förvaltningsområden använder ämbetsverken CAF-modellen, och resultat från självutvärderingar kan förutom egen verksamhetsutveckling utnyttjas i styrningen av förvaltningsområdet. Inrikesministeriets förvaltningsområde har i flera år haft en heltäckande CAF-baserad styrning utifrån självutvärderingsmodellen. Ytterligare information: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120904Tuloso/77_caf.pdf

Extern feedback i CAF (PEF)

En organisation som användar CAF kan efter självutvärderingen få extern feedback som stöd för sitt utvecklingsarbete från utvärderare som utbildats för uppgiften enligt s.k. PEF-kriterier. I förfarandet bedöms genomförandet av självutvärderingsprocessen, ändamålsenligheten av de utvecklingsåtgärder som tagits fram och mognadsnivån i organisationens kvalitetsledning utifrån CAF-kriteriernas åtta indikatorer för utmärkt prestationsförmåga. Organisationer som genomför förfarandet framgångsrikt kan söka ett CAF-kvalitetscertifikat som gäller i två år. Ytterligare information om PEF-processen: http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn. 02955 30171
[email protected]