AuroraAI-chattbotsgemenskapen 


AuroraAI-chattbotsgemenskapen för samman olika aktörer som använder och är intresserade av konversationsartificiell intelligens. Gemenskapen minskar överlappningar och ökar samarbetet mellan olika organisationer som använder chattbotar. Botgemenskapen effektiviserar gemensamt lärande och delande av kunskap och erfarenheter.

AuroraAI-chattbotsgemenskapen är ett forum som sträcker sig över organisations- och sektorsgränserna. Genom gemenskapens kompetens och synpunkter främjas servicestrukturen i det nationella AuroraAI-nätverket och förenhetligas utvecklingsarbetet i fråga om utvecklandet av en människocentrerad chattbot.

***********************************************

Kartläggning av den offentliga förvaltningens chattbotslösningar

Finansministeriet genomförde med assistans från CGI en kartläggning av användningen av chattbotslösningar inom den offentliga förvaltningen. Syftet med kartläggningen var att ta fram en lägesbild av den offentliga förvaltningens användning av chattbotslösningar, deras användningsområden och interoperabilitet. Kartläggningens resultat kommer att erbjudas vid styrning av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen och av de gemensamma stödtjänsterna för e-tjänster.

Enkäten behandlade många olika ämnen, från chattbotstekniken till finansieringen av chattbotarna. Målet var att ta reda på vad den offentliga förvaltningen använder chattbotslösningar till, vilken teknik de bygger på, vilka utmaningar och möjligheter som har identifierats i samband med användningen av dem och hur de har genomförts i fråga om bland annat organiseringen av finansiering.

Läs mer om kartläggningens resultat och rekommendationer från denna länk (på finska).

Enkäten finns på denna länk.
 

***********************************************

Infoinslag: Skatteförvaltningens chattrobot Virtanen och chattbotens roll när organisationens verksamhet förändras och ett människocentrerat samhälle skapas 

Det andra informationsinslaget om AuroraAI-chattbotsgemenskapen ordnades den 6 juni 2022.

Vid informationsinslaget behandlades i fråga om Skatten chattbotens roll när organisationens verksamhet förändras i riktning mot ett mera människoorienterat samhälle samt Skatteförvaltningens chattrobot Virtanens förmågor, (kund)upplevelserna, indikatorerna för hur man förbättrar servicekvalitén, inkluderingen av allmänheten i utvecklandet och sådant som ska beaktas i utvecklandet av den tjänst som rör medborgarna.

Nedan finns länkar till inspelningen av informationsinslaget och till webbsidan samt demonstrationen (klicka på länkarna nedan): 

Informationsinslag om AuroraAI 6.6.2022: Skatteförvaltningens chattrobot Virtanen – INSPELNING (YouTube, på finska)

Länk till webbsidan för informationsinslaget här (på finska).

Du kan se demonstrationen på adressen vero.fi på sidan Verokortti (sv. Skattekort) eller på inloggningssidan för MinSkatt.

 

Infoinslag: OuluBot och chattbotens roll när organisationens verksamhet förändras och ett människocentrerat samhälle skapas


Det första informationsinslaget om AuroraAI-chattbotsgemenskapen ordnades den 24 januari 2022. Vid informationsinslaget behandlades i fråga om OuluBot vilken roll chattboten har när organisationens verksamhet förändras och ett människocentrerat samhälle skapas.

Nedan finns länkar till inspelningen av informationsinslaget och till webbsidan (klicka på länkarna nedan) samt svar på frågorna:

Informationsinslag om AuroraAI 24.1.2022: Oulubot – INSPELNING (YouTube, på finska)

I inspelningen demonstreras även hur OuluBot fungerar i praktiken på Uleåborgs stads webbsidor.

Länk till webbsidan för informationsinslaget här.