Coronaviruset

Finansministeriet har följt coronavirusläget i nära samarbete med andra myndigheter. På statsrådets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplatser hittar du i fortsättningen anvisningar och aktuell information om coronaviruset.

Information och rådgivning om coronaviruset (valtioneuvosto.fi)

Aktuellt om coronaviruset (thl.fi)

Aktuellt

Statens upplåningsbehov mindre än beräknat 2021

FM
Pressmeddelande 1.12.2021 14.03

Tillväxten påskyndar byggandet

FM
Pressmeddelande 15.9.2021 12.16

Förväntad vändning i ekonomin

FM
Pressmeddelande 17.6.2021 9.00