Digikommunförsöket

Finansministeriet inledde hösten 2016 ett utvecklingsprogram som gäller Digikommunförsöken. Syftet med programmet är att främja fördomsfri, välfärdsförbättrande och framtidsinriktad utveckling av servicen och handlingssätten samt att förbättra förutsättningarna för ledandet av kundrelationer.

Målet är att åstadkomma bevisbara besparingar eller att minska på ökningen av kommunernas utgifter genom att utnyttja digitalisering. Ett annat mål är att åstadkomma betydande besparingar samtidigt som kundupplevelsen förbättras. Projektet främjar försökskultur, -tänkande och attityder, nätverksbildning mellan kommunerna samt utveckling av kundvänlig verksamhet inom kommunsektorn. Projektet ska även främja förberedelserna inför förändringen av kommunens roll ur digitaliseringsperspektiv. Kommunernas digitaliseringsutredning genomförs som ett led i digikommunförsöket.

Under våren och försommaren genomfördes en för allmänheten öppen dinasikt-enkät om temana, innehållen, stödformerna och verksamheten i försöket. 

Arbetsgrupp understöder genomföringen av digikommunförsöket (pressmeddelande 26.8.)

Försöket är en del av Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser -reformen samt av Digitalisering av den offentliga servicen och Försökskultur -spetsprojekten.

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi
Marjukka Saarijärvi konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi