FI SV EN

Digitalisering av statens upphandlingar

Målen för digitaliseringen av statens upphandlingar:

  • Statens upphandlingar genomförs korrekt, effektivt och ekonomiskt så att de främjar konkurrensen mellan leverantörerna på marknaden.
  • Upphandling är enkelt, enhetligt och styrt. Det är lätt att beställa.
  • Upphandlingar betraktas som processer från början till slut (från identifiering av upphandlingsbehov och konkurrensutsättning ända till betalning och rapportering av beställningen)
  • Digitaliseringen av upphandlingar stöder verksamheten inom staten som helhet och inom enskilda ämbetsverk samt innebär besparingar för dem.
  • Automationsgraden i upphandlingsverksamheten har ökat och det manuella arbetet har minskat.
  • Arbetsfördelningen mellan koncernaktörer och ämbetsverksaktörer vid statens upphandlingar är tydlig och fungerar.

Tutkihankintoja.fi
Handi.fi
Twitter @Handiohjelma, #valtionhankinnat


Ytterligare information

Beskrivning av målarkitektur 18/2016 (på finska)
Finansministeriets meddelande 3.2.2016

Kontaktuppgifter

Specialsakkunnig
Tero Meltti
Tfn 02955 30770
fornamn.efternamn@vm.fi

Programchef
Seija Friman, Statskontoret
Tfn 050 514 3960
fornamn.efternamn@vm.fi

Förändringsstyrning
Hani Olsson, Statskontoret
Tfn 02955 03303
fornamn.efternamn@vm.fi