Dokumenten om garantiarrangemanget som ingåtts med Spaniens insättningsgarantifond

Finland kom den 16 juli 2012 överens med Spaniens insättningsgarantifond om ett garantiarrangemang för lånefinansiering i syfte att stabilisera banksektorn i Spanien. Lånefinansieringen ska först betalas ur Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSI) och sedan överföras till Europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM) då det inlett sin verksamhet. EFSI hann inte betala ut en enda rat förrän utbetalandet av lånefinansieringen överfördes till ESM i november 2012. De tekniska förändringar i garantiavtalen som överföringen kräver överenskoms den 28 november 2012.

Garantiarrangemanget av den 16 juli 2012 består av följande handlingar

  1. ISDA Master Agreement (inkluderar ISDA Schedule to the Master Agreement’in som bilaga) – ISDA allmänt avtal (inkluderar ISDA multilaterala avtalet som bilaga till avtalsspecifikationen) - Avtalet översatt till svenska.
  2. Total Return Swap Confirmation – Avtal om bekräftande av avkastningsbyte - Avtalet översatt till svenska.
  3. Credit Support Annex to the Schedule to the ISDA Master Agreement – Garantiavtal som bilaga till ISDA multilaterala avtalet - Avtalet översatt till svenska.
  4. Escrow and Custody Agreement – Spärr- och förvaringsavtal - Avtalet översatt till svenska.
  5. Party A Fee Letter och Party B Fee Letter – Parternas A och B arvodesbrev. - Arvodesbreven översatta till svenska.

Handlingarna som gäller justeringen av garantiarrangemanget den 28 november 2012

  1. Collateral Amendment and Restatement Agreement with schedules – Ändring av garantin och avtal om förnyandet, inklusive avtalsspecifikationer - Avtalet översatt till svenska.
  2. Escrow and Custody Amendment and Restatement Agreement with schedules – Spärr- och förvaringsavtalsändring- och avtal om förnyande inklusive avtalsspecifikationer - Avtalet översatt till svenska.

Avtalshelhet 16.7.2012 (eng.)
Avtalshelhet 16.7.2012 (inofficiell översättning)
Avtalshelhet 28.11.2012 (eng.)
Avtalshelhet 28.11.2012 (inofficiell översättning)