Utredning om dubbla medlemskap i kommuner för Framtidens kommun-projektet

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen har sammankallat en sparrningsgrupp av sakkunniga som ska överväga dubbelt medlemskap i kommuner. Arbetet görs som en del av Framtidens kommun -reformen.

Pressmeddelande

Asettamispäätös