E-tjänstverktyg för utlänningar

Utländska personer, som måste sköta ärenden i Finland och som har ett giltigt pass eller identitetskort utfärdat av en utländsk myndighet, kan få tillgång till ett e-tjänstverktyg. E-tjänstverktyget för utlänningar beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
Finansministeriet bereder som bäst lagstiftning om e-tjänstverktyget för utlänningar. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2022. Avsikten är att e-tjänstverktyget för utlänningar ska tas i bruk 2023.