Kontaktinformation – EU-ordförandeskap 2019

Mediaservice:

  • e-post: vm-viestinta(at)vm.fi
  • telefon: 02955 30500

Ledning, koordination och kommunikation

Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 02955 30350, tuomas.saarenheimo(at)vm.fi

Marketta Henriksson, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi

Samuli Pietiläinen, finansråd, tfn +32 473 530 723, samuli.pietilainen(at)formin.fi

Pirjo Wuorimaa, EU-koordinator, tfn 02955 30064, pirjo.wuorimaa(at)vm.fi

Tommi Tolkki, kommunikationsexpert, tfn 02955 30269 (mediaservice), press(at)vm.fi

Finanspolitiken

Bekämpningen av klimatförändringen

Pekka Moren, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Ilari Valjus, specialsakkunnig, tfn 02955 30093, ilari.valjus(at)vm.fi

EU-budget 2020

Päivi Valkama, specialsakkunnig, tfn +32 473 527 852, paivi.valkama(at)formin.fi

Seija Kivinen, budgetråd, enhetschef, trn 02955 30236, seija.kivinen(at)vm.fi

EU-budget – bedrägeribekämpning och revision

Toni Tiala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30361, toni.tiala(at)vm.fi

EU-budget – egna medlen (budgetramen)

Panu Kukkonen, budgetråd, tfn 02955 30134, panu.kukkonen(at)vm.fi

Euroområdets budgetinstrument

Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 02955 30350, tuomas.saarenheimo(at)vm.fi

Jarkko Kivistö, specialsakkunnig, tfn 02955 30140, jarkko.kivisto(at)vm.fi

Europeisk finansiell arkitektur

Pekka Moren, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Europeiska planeringsterminen

Marketta Henriksson, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi

Laura Vartia, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30228, laura.vartia(at)vm.fi

Finanspolitiska regler

Marketta Henriksson, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi

InvestEU-program

Anne af Ursin, finansråd, tfn 02955 30058, anne.af.ursin(at)vm.fi

Beskattning

Beskattningen av den digitala ekonomin

Sami Koskinen, specialsakkunnig, tfn +32 476 203 601, sami.koskinen(at)formin.fi

Energibeskattningen

Tiina Maisala, specialsakkunnig, tfn +32 470 851211, tiina.maisala(at)formin.fi

Leo Parkkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Mervärdebeskattningen

Suvi Anttila, lagstiftningsråd, tfn 02955 30201, suvi.anttila(at)vm.fi

Näringsbeskattningen

Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi

Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi

Punktbeskattningen

Tiina Maisala, specialsakkunnig, tfn +32 470 851 211, tiina.maisala(at)formin.fi

Tullväsendet

Jukka Kekkonen, specialsakkunnig, +32 470 851 221, jukka.kekkonen(at)formin.fi

Finansmarknaden

Bankunion

Jaakko Weuro, specialsakkunnig, tfn +32 472 900 550, jaakko.weuro(at)formin.fi

Bekämpning av penningtvätt

Jaakko Weuro, specialsakkunnig, tfn +32 472 900 550, jaakko.weuro(at)formin.fi

Gräsrotsfinansiering

Paula Kirppu, lagstiftningsråd, tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi

Hybrid- och cyberhot

Jaakko Weuro, specialsakkunnig, tfn +32 472 900 550, jaakko.weuro(at)formin.fi

Hållbar finansiering

Marianna Uotinen, specialsakkunnig, tfn +32 473 523 119, marianna.uotinen(at)formin.fi

Kapitalmarknadsunion

Janne Häyrynen, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 02955 30346, janne.hayrynen(at)vm.fi

Nödlidande lån

Katri Aho, specialsakkunnig, tfn +32 470 851 264, katri.aho(at)formin.fi

Resolution av centrala motparter

Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, risto.koponen(at)vm.fi.

Förvaltningspolitiken

Utvecklandet av statsförvaltningen

Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT

Digitalisation

Juhani Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30234, juhani.korhonen(at)vm.fi

Staten som arbetsgivare

EU tjänsteföreskrifter

Timo Moilanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30455, timo.moilanen(at)vm.fi