Finlands EU-ordförandeskap 2019

Logo för Finlands EU-ordförandeskapFinland är ordförande i Europeiska unionens råd från början av juli till slutet av december 2019. Ordförandelandet för rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt och ser till att behandlingen av EU-ärenden sker utan avbrott och att medlemsländerna samarbetar. Under sin 6-månadersperiod leder Finland rådets möten på både minister- och tjänstemannanivå.

Finlands finansminister är ordförande i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet), som är en av rådets konstellationer. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde och oftast i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Mer information hittar du på EU2019.FI:

Ordförandeskapet i rådet
 

Aktuellt om EU