FI SV

Euroalueen vakaus

Euroalueen vakaudenhallinta on edellyttänyt poikkeuksellisia toimia ja rakenteellisia muutoksia euroalueen maissa ja Euroopan unionissa. Huomiota on kiinnitetty aiempaa enemmän pankkijärjestelmän ja EU:n valmiuksiin reagoida rahoitusmarkkinoiden häiriöihin ja ehkäistä niiden eskaloituminen talouskriiseiksi.

Euroalueen maista Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja ja Kypros ovat joutuneet hakemaan rahoitustukiohjelmaa taloutensa vakauttamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Rahoitustuki on annettu lainana. Ohjelman tavoitteena on tervehdyttää maan taloutta ja varmistaa palaaminen normaalin markkinaehtoisen rahoituksen piiriin.

Kreikan ensimmäisen ohjelman jälkeen, toukokuussa 2010 päätettiin perustaa euroalueen väliaikainen Euroopan rahoitusvakausväline ERVV sekä koko Euroopan unionin tarpeisiin Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM. Syksyllä 2012 toimintansa aloitti Euroopan vakausmekanismi EVM, joka on siitä lähtien ollut ensisijainen kriisinhallintamekanismi.

Rahoitusmekanismit hakevat rahoitusta markkinoilta ja lainaavat varat edelleen ohjelmamaille. Siksi Suomen ja muiden euromaiden ei tarvitse maksaa tukea omista budjeteistaan.

Irlannin ja Espanjan rahoitustukiohjelmat päättyivät joulukuussa 2013 ja Portugalin toukokuussa 2014.

LINKKI Esitysmateriaalia eurokriisistä