Nationellt genomförande av NIS2-direktivet inom den offentliga förvaltningen – webbinariet 4.5.2023 kl. 9-11

Torsdag 4.5.2023 kl. 9.00 –  11.00

finansministeriet

Den nationella tillämpningen av skyldigheterna enligt cybersäkerhetsdirektivet dvs. NIS2, inleds i oktober 2024. Ett genomförandeprojekt pågår.

NIS2-direktivets genomförandeprojekt pågår. Den nationella tillämpningen av skyldigheterna i direktivet inleds i oktober 2024.

NIS2-direktivet förenhetligar kraven på hantering av cybersäkerhetsrisker och rapportering på miniminivå inom vissa kritiska samhällssektorer. Förpliktelserna motsvarar den förändrade cyberomgivningen. Tillämpningsområdet för NIS2-direktivet gäller också den offentliga förvaltningen, för vars del finansministeriets underarbetsgrupp ansvarar för genomförandet av direktivet.

Finansministeriet berättar för aktörerna inom den offentliga förvaltningen om regleringen av direktivet och det nationella genomförandet av det på webben 4.5.2023 kl. 9-11. Vid evenemanget ges möjlighet att framföra kommentarer och frågor i anslutning till skyldigheterna enligt direktivet och det nationella genomförandet.

Anmäl dig till webbinariet senast 28.4.2023 på Wepropol-blanketten. På blanketten gör det också möjligt att ställa förhandsfrågor. Teams-länken skickas till dem som anmält sig med ett separat e-postmeddelande.

Evenemanget ordnas på finska.

Välkommen!

 


Program:

kl. 9 Välkommen och inledande ord

kl. 9.10 NIS2-direktivet

• Huvudinnehållet i direktivet

kl. 9.30 nationellt verkställande i fråga om den offentliga förvaltningen

• Beredning och tidtabell

• Centrala frågor i verkställigheten när det gäller den offentliga förvaltningen

kl. 10.00 Förhandsfrågor och möjlighet att ställa frågor

kl. 10.55 Sammanfattning och beslut

 


Evenemanget spelas in. Inspelningen kan begäras av den som lämnat tilläggsuppgifterna (nedan) efter tillställningen.

Ytterligare upplysningar om evenemanget kan vid behov begäras:

konsultativ tjänsteman Sami Aalto

tfn +358 295 530 336, [email protected]

Målgrupper: offentlig sektor, kommuns, stat, universitetet, företags, hyvinvointialueet