Spridning av exempel på goda digitala företagstjänster

Vi söker och beskriver exempel på goda digitala tjänster som kan utnyttjas av myndigheter som tillhandahåller tjänster för företag och sammanslutningar. Vårt mål är att inspirera aktörer inom kommun- och statsförvaltningen att utveckla sina digitala företagstjänster genom att sprida exempel på framgångsrika tjänster.

Åtgärder

  • vi kartlägger, samlar in och beskriver goda exempel
  • vi skapar visuella infografer av goda exempel till för att göra det lättare att dela med sig av exempel också på sociala medier
  • vi distribuerar och presenterar exempel via olika kanaler och vid olika evenemang
  • vi bygger upp ett verktyg för att beskriva ett gott exempel så att man kan berätta om god service när som helst
  • vi gör en sammanfattning av goda exempel och lärdomar som samlats in och ett förslag till hur exemplen kan samlas in och utnyttjas i fortsättningen.

Verktyget Goda exempel

Verktyget Goda exempel (på finska)

Resultaten av arbetet med Goda exempel presenteras vid avslutningsevenemanget för FöretagsDigi den 28 november 2022.

Goda exempel

Vi sammanställer under våren goda exempel på digitala tjänster som finslipas eller tillhandahålls företag.

Business Ranua: Behändig digital information om tjänster som erbjuds företag.
Bekanta dig med exemplet från Business Ranua

Arbets- och näringsministeriet: Användarerfarenheter av tjänsten Tillstånd och tillsyn
Bekanta dig med exemplet från arbets- och näringsministeriet

Livsmedelsverket: Ilppa - Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst
Bekanta dig med exemplet från livsmedelsverket

Jyväskylä stad: E-tjänster med utnyttjande av geodata
Bekanta dig med exemplet från Jyväskylä stad

Uleåborgs stad: Elektronisk ansökning- handläggnings- och utbetalningsservice för understöd
Bekanta dig med exemplet från Uleåborgs stad

Goda exempel i social media

Exemplen delas ut i social media med hashtaggen #FöretagsDigi. Genom att följa finansministeriets kanaler i sociala medier hålls du informerad även om annan verksamhet i anslutning till FöretagsDigi.

Kontaktinformation
sakkunning
Tanna Rantanen
Tfn 02955 30039
tanna.rantanen(at)gov.fi