Spridning av exempel på goda digitala företagstjänster

Vi samlade under 2022 in exempel på goda e-tjänster som företag och sammanslutningar kan utnyttja. Målet var att inspirera aktörer inom kommun- och statsförvaltningen att utveckla sina digitala företagstjänster genom att sprida exempel på framgångsrika tjänster.

Alla goda exempel som samlats in genom intervjuer under våren (på finska)
Sammandrag av arbetet med Goda exempel (på finska)

Genomförda åtgärder

  • visualisering och delning av exempel i sociala medier
  • Presentation av exempel vid olika tillställningar och i olika publikationer
  • Ett verktyg för att beskriva ett bra exempel. Verktyget ska kunna användas till att berätta om god service när som helst
  • Sammanfattning av goda exempel och lärdomar som samlats in och ett förslag till hur exempel kan samlas in och utnyttjas även i fortsättningen

Vi samarbetade under arbetets gång med kommunala och statliga aktörer som tillhandahåller tjänster för företag och sammanslutningar.

Producenter av goda e-tjänster har erbjudits synlighet i sociala medier och möjlighet att presentera sin tjänst som ett gott exempel, och de har också getts möjlighet att berätta om utvecklingsprocessen kring tjänsterna.

Blanketten är nu stängd, men det lönar sig fortfarande att dela exempel i sina egna nätverk.

Finansministeriets nyhet den 20 september 2022: Finansministeriet samlar goda exempel på digitala tjänster avsedda för företag och sammanslutningar

Sakkunnig Tanna Rantanens LinkedIn-blogg den 1 november 2022: Företagare vill uträtta ärenden digitalt – god praxis för digitala tjänster delas genom goda exempel (på finska)

Kontakt information

konsultativ tjänsteman
Marjukka Saarijärvi
Tfn. 02955 30208
marjukka.saarijarvi(at)gov.fi