Spridning av exempel på goda digitala företagstjänster

Vi söker och beskriver exempel på goda digitala tjänster som kan utnyttjas av myndigheter som tillhandahåller tjänster för företag och sammanslutningar. Vårt mål är att inspirera aktörer inom kommun- och statsförvaltningen att utveckla sina digitala företagstjänster genom att sprida exempel på framgångsrika tjänster.

Åtgärder

  • Vi kartlägger och samlar in goda exempel.
  • Vi distribuerar och presenterar exempel via olika kanaler och vid olika evenemang. 
  • Vi öppnar kanalen "Tipsa om en god digital företagstjänst", där man bara kan berätta om god service.
  • Vi skapar ett verktyg för beskrivning av goda exempel så att det ska vara lätt att utnyttja exemplet.
  • Vi produktifierar goda exempel till visuella infografer för att göra det lättare att dela med sig av exempel också på sociala medier.
  • Vi bearbetar exempel och försöker hitta sådana utmaningar som behöver exempel, men som är svåra att hitta svar på.

Vi samarbetar med kommunala och statliga aktörer som tillhandahåller tjänster för företag och sammanslutningar.

Vi erbjuder de som föregår med goda exempel synlighet i sociala medier och möjlighet att presentera sina goda exempel och utvecklingsprocessen i anslutning till dem i juni eller hösten 2022.

Tidsplan

Vårsäsongen

Exempel har samlats in sedan våren 2022. Exempel finns på FM:s sociala kanaler samt i samlad form på denna sida från och med maj. Vi presenterar goda exempel också vid olika evenemang i juni. Noggrannare information om evenemangen senare på denna sida.

Höstsäsongen

Alla goda exempel som samlats in under våren finns på denna webbplats. Kanalen ”Tipsa om ett gott exempel” öppnas. Ett verktyg för beskrivning av exempel, inklusive tydliga anvisningar, kommer att publiceras senare. Allt material samlas i en enkelt spridbar och återanvändbar form.

När epidemiläget tillåter det ordnar vi ett hybridmöte där alla kan bekanta sig närmare med goda exempel samt arbeta med och vidareförädla exemplen.

Goda exempel

Vi sammanställer under våren goda exempel på digitala tjänster som finslipas eller tillhandahålls företag.

Business Ranua: Behändig digital information om tjänster som erbjuds företag.
Bekanta dig med exemplet från Business Ranua

Arbets- och näringsministeriet: Användarerfarenheter av tjänsten Tillstånd och tillsyn
Bekanta dig med exemplet från arbets- och näringsministeriet

Goda exempel i social media

Exemplen delas ut i social media med hashtaggen #FöretagsDigi. Genom att följa finansministeriets kanaler i sociala medier hålls du informerad även om annan verksamhet i anslutning till FöretagsDigi.

Kontaktinformation
sakkunning
Tanna Rantanen
Tfn 02955 30039
tanna.rantanen(at)gov.fi