Extern utvärdering av programmet

Oberoende utvärdering

Oberoende utvärderingar av KaPA-programmet sker årligen. Utvärderingarnas rekommendationer beaktas vid utvecklingen av programmets verksamhet.

Utvärderingsrapporter

KaPA programmet - slutlig utvärderingsrapport 2017 (på finska)
KaPA programmet – utvärderingsrapport 2016 (på finska)
KaPA programmet – initial statusanalys 2016 (på finska)