Färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls elektroniskt

Kuvituskuva nainen selaa ipadia

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp samlade 112 tjänster till färdplanen för tjänster som i första hand tillhandahålls elektroniskt. Färdplanen bereddes i öppet samarbete med olika myndigheter under våren 2017, och tjänsterna som ingår i färdplanen tas i bruk 2017–2021, i första hand elektroniskt. Målet är att de offentliga tjänsterna i fortsättningen i regel utnyttjas elektroniskt.

Arbetsgruppen uppskattar vid sidan av insamlingen av tjänster vilka lagstiftningsmässiga förändringar som krävs för att den elektroniska ärendehanteringen ska kunna göras till det primära. Utredningen om nödvändiga lagändringar har varit på remiss. Digi i vardagen –delegationen behandlade dessutom vid sitt möte den 18 september 2017 frågor i anslutning till prioriteringen av elektroniska tjänster.

Målet är att regeringen under november månad beslutar om prioriteringen av elektronisk ärendehantering och om åtgärder som främjar målsättningen. AUTA-projektet ska också bidra genom att skapa en stödmodell för användningen av elektroniska tjänster.

Färdplanen är en del av regeringens spetsprojekt för digitalisering av offenliga tjänster.

Ytterligare uppgifter:

Lagstiftningsråd Eeva Lantto, eeva.lantto(at)vm.fi, 0295 530 515
Konsultativ tjänsteman Marjukka Saarijärvi, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi, 0295 530 010