Fastighetsskattereformen

Utredningar visar att taxeringsvärdena för byggnader och tomtmark släpar efter den allmänna kostnads- och prisutvecklingen. Markpriserna har utvecklats ojämnt i olika regioner och nya slags byggnadstyper har tagits i bruk efter att det nuvarande systemet införts. Det primära målet med reformen är att korrigera den ojämlikhet som följer av eftersläpningen i fråga om beskattningsvärdena. 

 

 

Regeringen lämnar inte någon regeringsproposition om en värderingsreform inom fastighetsbeskattningen till riksdagen under denna regeringsperiod.

Läs pressmeddelanden:  Värderingsreformen inom fastighetsbeskattningen skjuts upp (2.9.2022)

Mer information:

Ytterligare information

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Päivi Jäske, biträdande direktör, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi