Finlands EU-ordförandeskap 2019: digitalisering, datasäkerhet och informationspolitik 

Finland är ordförande för Europeiska unionens råd från början av juli till slutet av december 2019. Som ordförandeland ska Finland föra EU:s lagstiftningsarbete framåt i rådet och se till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden och samarbete medlemsstaterna emellan. Finland kommer under sin halvårsperiod att vara ordförande vid rådets möten både på minister- och på tjänstemannanivå.

Mera information: 

Målen för ordförandeskapet

Finansministeriets målsättning är att förstärka digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen i syfte att stöda Europas konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

  • Tre prioriteringar under ordförandeperioden:
  • Främjandet av öppen data och dess kompatibilitet
  • Utnyttjandet av artificiell intelligens och annan ny teknik
  • Främjandet av gemensamma digitala tjänster.

Dessutom kommer vi att diskutera vad informationspolitik kunde vara och hur det kunde främjas på europeisk nivå.   

OffICT:s möten på tjänstemannanivå

Finansministeriets informations- och kommunikationstekniska avdelning inom den offentliga förvaltningen ordnar fyra tjänstemannamöten under ordförandeskapets gång. 

21.10.2019 Semic 2019 Conference ‘Linking Data Spaces For Citizens’

Vid konferensen som ordnas i samarbete av finansministeriet och kommissionen behandlas interoperabiliteten hos EU-ländernas förvaltningar och förslaget till en gemensam Europeisk datarymd. Semic-konferensen främjar för sin del interoperabiliteten hos europeiska förvaltningar och verkställandet av det s.k. ISA2-programmet som utvecklar gemensamma digitala lösningar.

22.10.2019 Digital Government Conference

Konferensen som ordnas av ministeriets OffICT -avdelning behandlar verkställandet av Tallinndeklarationen om e-förvaltning och utsikterna för digital förvaltning i ett läge med tekniska omvälvningar. Deklarationen undertecknades år 2017 av samtliga EU-länder och länderna som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

23.10.2019 Meeting Of Eu Chief Information Officers (CIO Meeting)

EU-ländernas informationsförvaltningsdirektörer kommer att diskutera läget med den digitala förvaltningen i sina respektive länder och eventuella gemensamma målsättningar i fråga om främjandet av digitaliseringen vid ett möte som ordnas av finansministeriets OffICT-avdelning med ICT-direktören Anna-Maija Karjalainen som värdinna.

25-26.11.2019 High Level Conference On Data Economy

En högnivåkonferens om dataekonomi som ordnas tillsammans av kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministerier och finansministeriet tar upp ett stort antal olika aspekter inom dataekonomin i syfte att presentera lösningar och definiera principer för hållbar, konkurrenskraftig och människovänlig dataekonomi. Programmet fokuserar på temat människocentrerad dataekonomi ur den offentliga och den privata sektorns, medborgarorganisationernas och medborgarsamhällets perspektiv. 

Mer information:

Juhani ( VM ) Korhonen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530234  


Pirre Laaksonen, Samordnare 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530243