Suomen talous kansainvälisessä tarkastelussa

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) ja Kansainvälisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) seuraavat säännöllisesti Suomen talouspolitiikan toimeenpanoa ja antavat sitä koskevia suosituksia.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF valvoo jäsenmaidensa talouskehitystä jatkuvasti. IMF:n ekonomistit vierailevat yleensä vuosittain jäsenmaassa ja käyvät keskusteluja valtioneuvoston ja keskuspankin kanssa yleisestä taloustilanteesta ja talouspolitiikasta. Vierailuilla keskitytään erityisesti makrovakauteen, finanssipolitiikkaan ja rahoitusmarkkinakysymyksiin. Vierailujen yhteydessä IMF kuulee yleensä esimerkiksi politiikan, talouselämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Konsultaatioiden perusteella IMF laatii johtopäätökset ja loppuraportin Suomen talouden tilasta. Miltei kaikkia IMF:n jäsenmaita koskevat raportit ovat julkisia. Suomea koskevat johtopäätökset sekä laajempi arviointiraportti löytyvät valuuttarahaston verkkosivuilta. IMF:n vierailuja jäsenmaissa kutsutaan artikla IV -konsultaatioiksi, sillä ne perustuvat IMF:n sopimusartiklaan IV.

Myös OECD seuraa säännöllisesti jäsenmaidensa talouskehitystä. OECD:n talous- ja kehityskatsauskomitea seuraa ja arvioi yksittäisiä jäsenmaita ja niiden talouspolitiikkaa. Komitea tekee säännönmukaisesti maatutkintavierailun ja julkaisee sen pohjalta raportin.

Lisäksi Euroopan komissio arvioi Suomen talouskehitystä ja -politiikkaa eurooppalaisessa ohjausjaksossa.

Eurooppalainen ohjausjakso
IMF:n konsultaation johtopäätökset Suomesta ja arviointiraportti (englanniksi)
OECD:n Suomea koskeva maaraportti (englanniksi)

Kontaktinformation

IMF

Sari Sontag, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30181
[email protected]

OECD

Markku Stenborg, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makrofinansiell analys
+358 2955 30124
[email protected]

Aktuellt

IMF offentliggjorde sin rapport om Finlands ekonomi
VM
Pressmeddelande 16.1.2020 16.02
Minister Mika Lintilä till Washington
VM
Pressmeddelande 15.10.2019 10.15
OECD publicerade sin landrapport för Finland
VM
Pressmeddelande 28.2.2018 10.06
Finland undertecknade ett multilateralt skatteavtal
VM
Pressmeddelande 8.6.2017 8.41