Förfrågningar om effekterna av coronaviruset

En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus COVID-19 bröt ut i Kina i början av året. THL följer med det internationella läget tillsammans med Europeiska sjukdomsmyndigheten ECDC och Världshälsoorganisationen WHO.

Finansministeriets tjänstemän ger vid behov information till medierna om coronavirusets effekter på ekonomin.

Coronavirusets effekter på planen för de offentliga finanserna och förberedandet av statsbudgeten 
budgetchef Sami Yläoutinen, tel. 0295 530 320

Finansministeriets uppskattning om coronavirusets inverkan på den finländska ekonomin
överdirektör Mikko Spolander, tel. 0295 530 006

Coronavirusets inverkan på finansmarknaden
överdirektör Leena Mörttinen, tel. 0295 530 021

Tryggande av statens personalstyrka, riktlinjerna för statsförvaltningens personaladministration
överdirektör Juha Sarkio, tel. 0295 530 031

Verksamhet på europeisk nivå berörande coronaviruset beträffande finansministrarnas ansvarsområde
understatssekreterare Tuomas Saarenheimo, tel. 0295 530 350