Förfrågningar om effekterna av coronaviruset

Finansministeriets tjänstemän ger vid behov information till medierna om coronavirusets effekter på ekonomin.

Coronavirusets effekter på planen för de offentliga finanserna och förberedandet av statsbudgeten 
budgetchef Mika Niemelä, tfn 02955 30525

Finansministeriets uppskattning om coronavirusets inverkan på den finländska ekonomin
överdirektör Mikko Spolander, tfn 0295 530 006

Coronavirusets inverkan på finansmarknaden
överdirektör Pauli Kariniemi, tfn 0295 530 210

Tryggande av statens personalstyrka, riktlinjerna för statsförvaltningens personaladministration
överdirektör Juha Sarkio, tfn 0295 530 031

Verksamhet på europeisk nivå berörande coronaviruset beträffande finansministrarnas ansvarsområde
finansråd Marketta Henriksson, tfn 02955 30441