Förvaltningens öppenhet

Foto: Maskot / Gorilla.

Finansministeriet arbetar tillsammans med andra ministerier, ämbetsverk och kommuner för att öka öppenheten inom den offentliga förvaltningens verksamhet och att göra informationen tillgängligare. Öppen förvaltning och information motverkar korruption och säkerställer medborgarnas och medborgarorganisationernas möjligheter att delta i utvecklandet av samhället.

 


Öppenförvaltning.fi –sidorna
Opengovpartnership.org –sidorna
JM:s webbsida för grundlättande rättigheter och demokrati
Offentlighetslagen – finlex

Kontaktuppgifter

Finansråd
Katju Holkeri
tfn. 02955 30087
[email protected]

Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn. 02955 30171
[email protected]

Konsultativ tjänsteman
Arja Terho
tfn. 02955 30235
[email protected]