Frågor och svar om projektet för digital identitet

Användning av digitala identitetsbevis

Utfärdande av digitala identitetsbevis och andra elektroniska medel

Datasäkerhet och problematiska situationer i samband med digitala identitetshandlingar

Beredningen av ett digitalt identitetsbevis

Mer information:

Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, enhetschef, tfn 0295530514, [email protected]