Frågor och svar om reformen av personbeteckningen

Personbeteckning

Identifieringskod

Förfarandet för distansregistrering

Förebyggande av missbruk av personbeteckning

Mer Information:

Henriikka Tammes, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0503457386