Två arbetsgrupper tillsattes för genomförandet av förordningen om värdefulla dataset

14.3.2023 14.50
FM
Person på biblioteket
Arbetsgruppernas arbete hänför sig till Europeiska kommissionens genomförandeförordning från december 2022 som gäller värdefulla dataset. Förordningen har antagits med stöd av direktivet om öppna data i syfte att främja vidareutnyttjande av den offentliga förvaltningens dataset.

Finlands program för hållbar tillväxt
EU godkände uppdateringen av Finlands återhämtningsplan

14.3.2023 12.15
FM
Finlands program för hållbar tillväxt.
EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor godkände tisdagen den 14 mars Finlands uppdaterade plan för återhämtning och resiliens.

AuroraAI lade en grund för AI-baserade tjänster

13.3.2023 14.16
FM
AuroraAI-programmets logotyp
En oavhängig slututvärdering av det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI och programmets egen slutvärdering har blivit klara. Programmet har enligt dem i det stora hela uppnått de uppställda målen. Det viktiga är att resultaten av programmet utnyttjas och görs allmänt kända också efter att programmet avslutats.

Utredning
Den ekonomiska politiken under valperioden har främjat jämställdhet – kvinnornas inkomster har ökat något mer än männens

10.3.2023 8.01
FM
Kvinnornas genomsnittliga årsinkomster har stigit med 25 euro mer än männens tack vare de ändringar i sociala förmåner och skatter som gjorts under innevarande valperiod. Inkomstskillnaderna mellan könen har alltså minskat, men endast i mycket liten grad, framgår av en utredning som finansministeriet beställt.

Utgifts- och strukturkartläggning samt skattekartläggning:
Utgifts- och inkomststrukturen måste justeras avsevärt för att stärka de offentliga finanserna

6.3.2023 12.02
FM
De offentliga finanserna bör stärkas avsevärt under de två följande regeringsperioderna. En utgifts- och strukturkartläggning samt en skattekartläggning visar att det går att finna olika åtgärder för att stärka den offentliga ekonomin.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister