Begäran om utlåtande
Lagförslagen om reformen av personbeteckningen på remiss

10.1.2022 9.38

Finansministeriet begär yttranden om de lagutkast som gäller reformen av personbeteckningen.

Det nuvarande personbeteckningssystemet ska ändras så att personer som flyttar till Finland till exempel på grund av arbete kan få en personbeteckning tidigare än i nuläget, personbeteckningen blir könsneutral och det blir möjligt att använda en helt ny identifikationskod.


Arbetsgrupp bereder ett lagförslag om att utvidga statliga anställdas skydd för olycksfall i arbetet vid distansarbete

12.1.2022 13.03
FM
Avsikten är att utvidga skyddet för olycksfall i arbetet så att det omfattar även olycksfall i arbetet som inträffat under arbetsdagen i hemmet eller på någon annan av arbetsgivaren godkänd distansarbetsplats. Mandattiden för den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatt löper ut den 1 april 2022.

Ändringar vid årsskiftet 2021–2022 inom finansministeriets förvaltningsområde

30.12.2021 13.55
FM
Vid årsskiftet träder det i kraft ändringar som gäller bland annat hushållsavdraget, punktskatten på tobak och beskattningen av torv.

Övergripande ekonomiska bilden stabil trots tilltagande epidemi

20.12.2021 12.01

Ekonomin växer snabbt 2021 och 2022, även om tillväxten på grund av den tilltagande coronaepidemin och restriktionsåtgärderna vid årsskiftet förblir långsammare än vad som tidigare beräknats. 

I år beräknas bruttonationalprodukten (BKT) öka med 3,4 procent. År 2022 beräknas BNP växa med 3,0 procent, år 2023 med 1,5 procent och år 2024 med 1,4 procent. 

Övergripande ekonomiska bilden stabil trots tilltagande epidemi (pressmeddelande 20.12.)
Ekonomiska översikten, december 2021
Videoupptagning av presskonferensen
Presentationsmaterialet från presskonferensen (på finska)
Bilder om presskonferens


Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister