Ekonomiska översikten publicerades 12.5.

11.5.2021 15.00

Den ekonomiska tillväxten ökar till 2,6 procent 2021 tack vare den globala återhämtningen och avtagandet av coronaepidemin.

Gynnsamma förhållanden för ekonomisk återhämtning
Ekonomisk översikt, våren 2021 (på finska)
Presentationsmaterialet från presskonferensen (på finska)

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Matti Vanhanen
Matti Vanhanen
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister