Remissbehandling
Ny skatt på gruvmineraler som utvunnits i Finland

27.9.2022 13.59
FM
Enligt den föreslagna propositionen ska Finland år 2024 införa en skatt på utvunna gruvmineraler. Syftet med skatten är att ta hänsyn till de i gruvlagen avsedda gruvmineralernas karaktär som icke-förnybara naturtillgångar och att förse samhället en rimlig ersättning för användningen av dem. Skatten har inte några miljöskyddsmässiga mål.

Hushållen får stöd för stora elräkningar

26.9.2022 14.30
FM SHM
Regeringen genomför, i enlighet med överenskommelsen i samband med budgetmanglingen i början av september, stöd för att underlätta ställningen för de hushåll som drabbats av stora elräkningar. I beskattningen införs ett tillfälligt hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar. För de hushåll som inte kan utnyttja skatteavdraget fullt ut införs ett tidsbundet elstöd.

Leena Mörttinen utnämnd till avdelningschef för finansmarknadsavdelningen

22.9.2022 13.47
FM
Leena Mörttinen.
Statsrådet har utnämnt politices doktor Leena Mörttinen till avdelningschef vid finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Statsrådet beslutade om ändring av fullmakten för Norra Österbottens välfärdsområde att uppta lån

22.9.2022 13.45
FM
Fönster på byggnadens fasad.
Statsrådet har beslutit att ändra fullmakten för Norra Österbottens välfärdsområde att uppta lån för 2023. Den nya fullmakten är cirka 448 miljoner euro. Fullmakten att uppta lån kan ändras om investeringarna är nödvändiga.

Fördrag
Finland och Estland slöt avtal om elektroniskt utbyte av befolkningsuppgifter

21.9.2022 15.20
FM
Kommunminister Sirpa Paatero och Estlands inrikesminister Lauri Läänemets.
Estlands inrikesminister Lauri Läänemets ochkommunminister Sirpa Paatero
Finland och Estland har undertecknat ett avtal om utbyte av befolkningsuppgifter. Genom avtalet fördjupas det digitala samarbetet mellan länderna.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister