Ministerarbetsgrupp
Ministerarbetsgruppen för beredskap diskuterade finansieringen av närområdessamarbetet i anslutning till Ryssland samt tillgången till naturgas

13.5.2022 10.33
ANM FM
Ministerarbetsgruppen för beredskap.
Ministerarbetsgruppen för beredskap fastslog den 13 maj att projekt inom närområdessamarbetet med Ryssland tills vidare inte ska främjas. Arbetsgruppen diskuterade också tillgången på naturgas.

Regeringens proposition
Lagstiftningen om de statliga ämbetsverkens öppettider revideras – flexiblare utveckling av kundbetjäningen

12.5.2022 13.53
FM
De föreslagna lagändringarna skapar tydliga ramar och minimikrav för statliga myndigheters öppettider. På detta sätt kan myndigheten besluta om sina servicetider och allokera sina öppettider enligt kundernas behov. Öppettiderna kan variera lokalt och under olika dagar. Det skulle inte uppstå något omedelbart tryck på att ändra myndigheternas nuvarande öppethållningspraxis. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen den 12 maj.

Regeringens proposition
Lagstiftningen om Statistikcentralen kommer att ändras

12.5.2022 13.20
FM
I samhället behövs information allt snabbare och mera öppet för beslutsfattare och forskare. Syftet med regeringspropositionen är att utvidga Statistikcentralens uppgifter i fråga om att upprätthålla forskar- och materialtjänsten samt att underlätta tillgången till information.

Regeringens proposition om ändring av lagarna om finansiering av social- och hälsovårdsreformen överlämnas till riksdagen

5.5.2022 13.30
FM
Statsrådet beslutade den 5 maj 2022 att lämna en regeringsproposition till riksdagen med förslag till uppdatering av lagstiftning som gäller finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Finland och Slovenien effektiviserar utbytet av information om erfarenheter och god praxis i anslutning till den digitala omställningen

5.5.2022 11.38
FM
kommunminister Sirpa Paatero och minister Mark Boris Andrijanič underteckar samarbetsdokumentet.
I ett samarbetsdokument undertecknat av kommunminister Sirpa Paatero och minister Mark Boris Andrijanič, som representerar digitaliseringsfrågor i Sloveniens regering, kom man överens om att öka samarbetet mellan Finland och Slovenien i anslutning till den digitala omställningen. Målet är att utveckla digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i båda länderna.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister