EU-möten
Medlemsländerna enades om ny EU-finansiering för att ersätta fossila bränslen från Ryssland

4.10.2022 13.31
FM
Rådets möte i Luxemburg.
Bild: EU
Den föreslagna REPowerEU-planen ger EU:s medlemsstater 20 miljarder euro i finansiering för att de ska kunna diversifiera energikällorna eller minska beroendet av fossila bränslen. Finlands maximala andel av finansieringen är 113 miljoner euro.

Finland stärker förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare – förblir i effektiviserad uppföljning

4.10.2022 11.50
FM
Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

Finland på andra plats i FN:s jämförelse av e-förvaltning

30.9.2022 11.24
FM
En byggnad och halvmolnig himmel
Finland kom på andra plats i FN:s jämförelse av olika länders e-förvaltning som publiceras vartannat år och som nu genomfördes för tolfte gången. Det är Finlands bästa placering genom tiderna. Danmark blev först i jämförelsen och Sydkorea kom på tredje plats. I jämförelsen ingick 193 länder.

Regeringens proposition
Mervärdesskatten på elström och persontransporter sänks

29.9.2022 13.17
FM
Den mervärdesskattesats som tillämpas på el föreslås bli sänkt från 24 procent till 10 procent. Persontransporter i Finland föreslås dessutom bli befriade från skatt med rätt att dra av den skatt som ingår i anskaffningarna (s.k. nollskattesats). Syftet med regeringspropositionen är att kompensera i synnerhet för de kostnader som den kraftiga prisstegringen på el orsakar hushållen och att förbättra deras köpkraft under den kraftiga inflationen. Regeringen drog upp riktlinjer för åtgärderna vid budgetförhandlingarna för 2023 i början av september.

Remissbehandling
Ny skatt på gruvmineraler som utvunnits i Finland

27.9.2022 13.59
FM
Enligt den föreslagna propositionen ska Finland år 2024 införa en skatt på utvunna gruvmineraler. Syftet med skatten är att ta hänsyn till de i gruvlagen avsedda gruvmineralernas karaktär som icke-förnybara naturtillgångar och att förse samhället en rimlig ersättning för användningen av dem. Skatten har inte några miljöskyddsmässiga mål.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister