Ministerierna får nya e-postadresser under slutet av 2021. Finansministeriet tog i bruk nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 20 september.

Ministrarna Tuppurainen och Paatero deltar i plenarmöte för konferensen om Europas framtid

22.10.2021 11.09
VM VNK
Europaminister Tytti Tuppurainen och kommunminister Sirpa Paatero representerar Finlands regering via distansförbindelse vid det andra plenarmötet för konferensen om Europas framtid, som hålls i Strasbourg den 22–23 oktober 2021. Finland representeras också av medborgarrepresentanten Ninni Norra.

Regeringens proposition
Företag uppmuntras att öka forsknings- och utvecklingsverksamheten genom förhöjd skatteförmån

21.10.2021 13.32
VM
Minskningsprocenten för det extra avdraget för forskning och utveckling föreslås bli höjt och giltighetstiden förlängd. Propositionen hänför sig till målet för statsminister Sanna Marins regering att uppmuntra företag att öka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Ändringar i statstjänstemannalagen – karenstiden för den högsta ledningen förlängs till högst ett år

21.10.2021 13.29
VM
Regeringen har i dag den 21 oktober föreslagit ändringar i statstjänstemannalagen. De som sköter centrala uppgifter inom den högsta ledningen inom statsförvaltningen och vissa uppgifter inom Försvarsmaktens högsta ledning kan i fortsättningen påföras en karens på högst ett år. Lagen gör det också möjligt att utreda bindningar som ministrarnas specialmedarbetare har. Ändringar föreslås också i det lagstadgade omställningsskyddet för en tjänsteman som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid utan offentligt ansökningsförfarande. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2022.

Totalrevisionen av lagen om hemkommun inleds – arbetsgrupper leder beredningen

13.10.2021 15.16
VM
Kommunminister Sirpa Paatero har inlett en totalreform av lagen om hemkommun. Reformen bereds i styrgruppen för lagstiftningsprojektet och lagberedningsgruppen. De utreder behoven av ändringar i lagstiftningen om personers hemkommun och bereder utifrån dem ett förslag till ny lag om hemkommun och andra behövliga lagändringar.


Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister