Budget
Tidsplan för beredningen av budgetpropositionen för 2023

28.6.2022 11.30

Tidsplanen för budgetberedningen:

  • ons. 3.–tors. 4.8 finansministeriets interna budgetförhandlingar
  • fre. 5.8 finansministeriet lämnar sitt förslag till ministerierna och offentliggör det på webbplatsen budjetti.vm.fi
  • ons. 31.8– tors. 1.9 regeringens budgetförhandlingar (budgetmangling)
  • mån. 19.9 budgetpropositionen behandlas vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde varefter den publiceras på webbplatsen budjetti.vm.fi

Tidsplanen för budgetberedningen (på finska)


Finlands program för hållbar tillväxt
Finland uppdaterar sin återhämtnings- och resiliensplan

30.6.2022 12.37
FM
Finlands program för hållbar tillväxt.
Finlands andel av understöden från faciliteten för återhämtning och resiliens krymper till cirka 1,8 miljarder euro i löpande priser, eftersom Finlands ekonomi har utvecklats bättre än väntat. Finland får sammanlagt cirka 2,6 miljarder euro i löpande priser från programmen i EU:s återhämtningsinstrument. Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt har dragit upp riktlinjerna för hur Finlands återhämtnings- och resiliensplan ska uppdateras till följd av ändringen.

Ministerarbetsgruppen godkände huvudlinjerna i förslagen om en digital identitet och reformen av personbeteckningen

23.6.2022 9.59
ANM FM KM
Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen godkände vid sitt möte huvudlinjerna i propositionen om ett digitalt identitetsbevis och reformen av personbeteckningen. Arbetsgruppen godkände också den fortsatta beredningen av Finlands digitala kompass utifrån den respons som fåtts.

Nordiska finansministrarna diskuterar vilka konsekvenser kriget i Ukraina har för den ekonomiska politiken

23.6.2022 9.26
FM
Finansminister Annika Saarikko företräder Finland vid Nordiska ministerrådets möte i Oslo måndagen den 27 juni.

Finland sätter fart på vätebaserad ekonomi

22.6.2022 6.58

 Finlands och EU:s ambitiösa klimatmål, de stigande energipriserna och avvecklingen av användningen av fossil energi från Ryssland har påskyndat behovet av att hitta nya och i synnerhet utsläppsfria energilösningar. Väte har en viktig roll i fråga om att möjliggöra utsläppsfria lösningar i det framtida klimatneutrala energisystemet.

Finland sätter fart på vätebaserad ekonomi: Gasgrid startar ett överföringsbolag för väte (pressmeddelande 22.6.)
Pressmötet
Presentationsmaterialet från pressmötet (på finska)
Bilder från pressmötet


Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister