Ministerierna får nya e-postadresser under slutet av 2021. Finansministeriet tog i bruk nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 20 september.

Startskott för främjandet av digital delaktighet

26.11.2021 16.54
FM
De nordiska och baltiska ländernas ministrar med ansvar för digitaliseringen gav vid sitt möte den 26 november ett gemensamt uttalande som stakar ut riktlinjer för utvecklingen av digital delaktighet.

30 kommuner beviljades behovsprövad höjning av statsandelen för år 2021

25.11.2021 13.35
FM
Statsrådet har fattat beslut om behovsprövade höjningar av statsandelen för 2021. 30 kommuner understöds med sammanlagt 30 miljoner euro.

Europeiska kommissionen offentliggjorde sin bedömning av Finlands utkast till budgetplan

24.11.2021 14.19
FM
Europeiska kommissionens byggnad i Bryssel.
Europeiska kommissionen offentliggjorde den 24 november sitt höstpaket med bedömningar av Finlands och de övriga euroländernas utkast till budgetplaner.

De nordiska och baltiska länderna inleder arbetet för digital integration

22.11.2021 14.04
FM
Främjandet av digital integration och den europeiska digitala identiteten diskuteras när de nordiska och baltiska ländernas ministrar med ansvar för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen sammanträder fredagen den 26 november.

IMF bedömer Finlands ekonomi

19.11.2021 10.04
FM
Internationella valutafonden publicerade sitt utlåtande om den finländska ekonomin fredagen den 19 november.

Färdplanen för energibeskattningen skapar förutsägbarhet för hushåll och företag

16.11.2021 8.11
FM
Finansministeriet har beslutat att upphandla ett förslag till färdplaner för energibeskattningen hos Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Avsikten är att utreda hur energibeskattningen fungerar i de olika utvecklingsscenarierna. Man ska samtidigt bedöma hur skatteunderlaget kan tryggas på ett socialt och regionalt rättvist sätt i samband med utsläppsminskningar och tekniska förändringar så att näringslivets verksamhetsförutsättningar också tas i beaktande.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister