Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Budgeten
Tidsplanen för beredningen av statsbudgeten för 2021

15.7.2020 9.23
FM

Beredningen av statsbudgeten för 2021 inleds den 11-12 augusti med finansministeriets interna budgetförhandlingar. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2021 offentliggörs den 5 oktober.

Tidsplanen för budgetberedningen:

  • ti 11.–on 12.8. Finansministeriets interna budgetförhandlingar
  • to 13.8. Finansministeriet lämnar sitt förslag till ministerierna och publicerar det på adressen budjetti.vm.fi
  • må 14.–ti 15.9. Regeringens förhandlingar om budgeten
  • må 5.10. Budgetpropositionen behandlas vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde varefter den publiceras på budjetti.vm.fi

Tidsplanen för budgetberedningen (på finska)

Du kan följa finansministeriets interna budgetförhandlingar också på Twitter och Instagram.

Beredningen av budgetpropositionen för nästa år inleddes (pressmeddelande 11.8.)

Foton av finansministeriets budgetförhandlingar

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Matti Vanhanen
Matti Vanhanen
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister