Regeringens proposition
Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket

25.5.2022 13.27
FM
Regeringen beslutade i februari 2022 om tidsbegränsade preciserade åtgärder i syfte att lindra jordbrukets kostnadskris på grund av de höjda energipriserna. Regeringen föreslår att lantbruksföretagare beviljas tillfälligt fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket.

Kommunerna ska bereda försäljningen av lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i samarbete med välfärdsområdena

25.5.2022 13.20
FM IM SHM
Om kommunerna och samkommunerna förbereder försäljning av sådana lokaler som från ingången av 2023 övergår i välfärdsområdenas besittning, ska försäljningen basera sig på en helhetsbedömning. Planerna ska utarbetas i samarbete med välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna eftersom försäljning av fastigheter kan försvåra byggandet av välfärdsområdenas servicenätverk i betydande grad.

Hyrningen av en flytande LNG-terminal säkerställer tillgången till gas i Finland

20.5.2022 10.30
Kuva: Excelerate Energy

Gasgrid Finland Oy och amerikanska Excelerate Energy, Inc. undertecknade den 20 maj 2022 ett tioårigt hyresavtal för den flytande LNG-terminalen Exemplaria. Terminalen kommer att trygga Finlands försörjningsberedskap och bidra till att tillgodose gasbehovet i Finland när importen av gas från ryska gasledningar avbryts.

Pressmeddelande 20.5.: Hyrningen av en flytande LNG-terminal säkerställer tillgången till gas i Finland
Videoupptagning av presskonferensen
Bilder om presskonferens


Regeringens proposition
Biståndet till flyktingarna från Ukraina befrias från mervärdesskatt

19.5.2022 13.23
FM
De inhemska försäljningarna och köpen från andra EU-länder av varor som levereras gratis till personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina samt tjänster som hänför sig till sådana varor görs mervärdesskattefria. Syftet med propositionen är att stödja det materiella humanitära biståndet till flyktingarna från Ukraina och att säkerställa en neutral beskattning.

Ministerarbetsgrupp
Ministerarbetsgruppen för beredskap diskuterade finansieringen av närområdessamarbetet i anslutning till Ryssland samt tillgången till naturgas

13.5.2022 10.33
ANM FM
Ministerarbetsgruppen för beredskap.
Ministerarbetsgruppen för beredskap fastslog den 13 maj att projekt inom närområdessamarbetet med Ryssland tills vidare inte ska främjas. Arbetsgruppen diskuterade också tillgången på naturgas.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister