På webbplatsen utförs ändrings- och underhållsarbeten. I tjänsten kan uppstå störningar och stilproblem.
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi
Ekonomin återhämtar sig långsamt efter coronvirusepidemin

16.6.2020 11.00
FM

Den finländska ekonomin minskar med 6 procent 2020 förutspår finansministeriet i sin ekonomiska översikt.

Pressmeddelande
Ekonomisk översikt, sommaren 2020 (på finska)
Presentationsmaterialet vid presskonferensen (på finska)


Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Matti Vanhanen
Matti Vanhanen
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister