Ministerarbetsgrupp: Beredskapen hos den informations- och kommunikationstekniska infrastrukturen intensifieras

25.11.2022 15.38
FM KM
Text i bilden: Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen
Statens cybersäkerhetsdirektör får i fortsättningen ansvaret för samordningen av beredskapen hos den kritiska informations- och kommunikationstekniska infrastrukturen. Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen förordade detta den 25 november.

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering överlämnas till riksdagen

24.11.2022 14.05
FM
Regeringen föreslår ändringar i övergångsutjämningen för välfärdsområdena och i den engångsersättning som korrigerar finansieringen för 2023. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft våren 2023. Universitetssjukhustillägget ingår inte i propositionen i detta skede.

Europeiska kommissionen offentliggjorde sin bedömning av Finlands utkast till budgetplan

23.11.2022 7.54
FM
Europeiska  kommissionens byggnad i Bryssel.
Europeiska kommissionen offentliggjorde tisdagen den 22 november sitt höstpaket med bedömningar av Finlands och de övriga euroländernas utkast till budgetplaner.

Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen för 2023

17.11.2022 13.19
FM SRK
Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 torsdagen den 17 november. I propositionen beaktas bland annat kostnader för Finlands Natomedlemskapsprocess och för det första skedet av byggandet av ett stängsel vid östgränsen. I den kompletterande budgetpropositionen ökar behovet av anslag med 794 miljoner euro. Inkomstposterna höjs med sammanlagt 587 miljoner euro.

Lagen om välfärdsområdenas finansiering ändras ännu under denna regeringsperiod

17.11.2022 13.27
FM
Den av regeringen tillsatta informella ministerarbetsgruppen för samordning av lagstiftningsplanen har i dag, den 17 november 2022, slagit fast att man ännu under denna regeringsperiod gör ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering.

Information om coronaviruset.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister